Logo pro spolek Musica Siloensis.

Výrazná Santiniho kresba klenby v želivském kostele se stala hlavním a rozpoznatelným motivem.