Grafiky z Kalendáře hraček, kolorovaná suchá jehla, 2017-2018, klauzurní práce