Grafiky z Kalendáře hraček, kolorovaná suchá jehla, 2017, klauzurní práce